Czy w sprawach z zakresu UDIP można zawiesić termin na rozpatrzenie sprawy na podstawie art. 15zzzzzn1 ustawy antycovidowej z marca 2020 r.? moja opinia VIDEO już dostępna.

https://youtu.be/juHkPFowMAU