Szanowni Państwo,

Owołano Przewodniczącego Krajowej Rady Sadownictwa. W uzasadnieniu powołano sie na ,,zbyt szybkie udostępnianie informacji publicznej“.

Mój komentarz do tak sformułowanego zarzutu w świetle prawa do informacji.