Czy korzystamy z prawa do petycji ?

Instytut Spraw Publicznych przygotował Praktyczny przewodnik po petycjach, który jest jedną z dwóch publikacji podsumowujących doświadczenia Instytutu Spraw Publicznych z prawie dwuletniego monitorowania Ustawy o petycjach i popularyzowania tego narzędzia.

Kolejną publikacją jest raport podsumowujący monitoring z wdrażania ustawy o petycjach.

Zachęcamy również do zajrzenia na stronę projektu www.petycje.edu.pl  m.in. krótki film o petycjach.