Czy IODO pełni funkcję publiczną – opinia nr 12.

Zdaję sobie sprawę z kontrowersyjności stwierdzenia – Moim zdaniem IODO nie jest osobą pełniącą funkcje publiczne w rozumieniu prawa do informacji.

Osobiście jestem zwolennikiem wąskiego ujmowania podmiotowo osób pełniących funkcje publiczne, przy jednoczesnym dość szerokim zakresie jawności informacji o tego typu osobach. Od jakiegoś czasu przyświeca mi idea wedle której każdy podmiot rozważający udzielenie informacji o osobie w trybie u.d.i.p., powinien stosować następującą zasadę interpretacyjną traktując ją jako wiodącą:

ILE MINIMALNIE MUSZĘ PRZEKAZAĆ INFORMACJI O OSOBIE, PRZY JEDNOCZESNYM ZAŁOŻENIU MAKSYMALNEJ OCHRONY JEJ PRAWA DO PRYWATNOŚCI.

Bez wyraźnego wskazania przez sądy administracyjne jak należy postrzegać tego typu funkcje, trudno o jednoznaczność. Argumentem przeciw moim tezom może przecież być stwierdzenie Czytelnika, że skoro SN wskazał w 2012 r., że ujawnienie imion i nazwisk osób zawierających umowy cywilnoprawne z jednostką samorządu terytorialnego nie narusza prawa do prywatności tych osób, o którym mowa w art. 5 ust. 2 u.d.i.p. (patrz wyrok SN z 8.11.2012 r., I CSK 190/12), to każdy IODO zatrudniony na podstawie umowie cywilnoprawnej musiałby ujawnić swoją wysokość wynagrodzenia. Tak to prawda. Ale to jest taki sam paradoks jaki się pojawia wobec n.p. strażnika więziennego – każdy z nich jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 k.k., ale nie każdy z funkcjonariuszy Służby Więziennej jest według mnie osobą pełniącą funkcje publiczne w rozumieniu prawa do informacji. Czy kierowca w randze majora pełni funkcję publiczną? Nie. Zacżąc należy powazną debatę nad tym zagadnieniem, w przeciwnymw wypadku zniknie w chaosie fake newsów sedno sprawy.

Pozostaje wystosować do ustawodawcy wezwanie by w końcu uporządkował – jakkolwiek – definicję osoby pełniącej funkcje publiczne w rozumieniu prawa do informacji. Bez tego nadal będziemy błądzić w mgle niepewności.

Opinia w wersji skróconej do pobrania na stronie www.jawnosc.pl w zakładce OPINIE

Pełna opinia będzie opublikowana w czasopiśmie Informacja w Administracji numer 3/2019 r.

 dr Piotr Sitniewski