Część III raportu – analiza treści statutów

Raport – Część III.

Część III raportu – analiza treści statutów 619 jednostek samorządu terytorialnego objetych badaniem, pod kątem regulacji odnoszących się do zasady jawności funkcjonowania organów stanowiących – www.jawnoscsamorzadu.pl