cz. 3 – organizacja wewnętrzna rad – kluby radnych.

Szanowni Państwo, 

Poniżej zamieszczam plik do ściągnięcia, w którym możecie się Państwo zapoznać z wynikami naszych badań odnoszących się do 619 jednostek w całej Polsce (wszystkie miasta i powiaty), w zakresie w jakim zbadaliśmy,czy sposób organizacja wewnętrzna rad przewiduje tworzenie klubów radnych i jak wygląda ich organizacja wewnętrzna.

W dniu 10.11.2017 r. na stronie Sejmu ukazał się projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych . Poza zmianami w Kodeksie wyborczym, dokonuje on również zmian niezwykle istotnych w ustroju samorządu, odnoszących się do praktycznego wymiaru zasady jawności.

cz. III.  3 organizacja wewnętrzna kluby radnych