Chile – szykują się zmiany w prawie dostępu do informacji publicznej.

Senat w Chile szykuje się do wprowadzenia zmian  do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Planowane zmiany mają podobno doprowadzić do ograniczenia dostępu do oficjalnych meili, co stało się przedmiotem krytyki. Jednocześnie zmiany wprowadzone zostaną w szeregu elementach procesowych dostępu do informacji:

  • Zgodnie z projektem, osoby pełniące funkcje publiczne powinny publikować informacje o ich wynagrodzenia oraz oświadczenia majątkowe na publicznej stronie internetowej Urzędu.
  • Osoby trzecie których praw może dotyczy udostępnienie informacji publicznej, będą miały wydłużony czas na możliwość dochodzenia swoich praw ochrony.
  • Zapewnienie, że dokumenty niejawne dotyczące bezpieczeństwa narodowego zostaną upublicznione po 20 latach, chodź nadal istnieje możliwość wydłużenia tego okresu,
  • Możliwość złożenia skargi na odmowę do Rady Przejrzystości zostanie przedłużona z 15 do 20 dni roboczych,
  • Najbardziej dyskusyjnym przedmiotem dyskusji jest zakres propozycji dostępu do meili urzędniczych. Taki dostęp będzie dozwolony tylko dla domeny poczty e-mail, które należą do instytucji publicznych,
  • Dodatkowo, osoba składająca wniosek o informacji publicznej w wiadomości e-mail będzie musiał udowodnić, że samo udostępnienie takiej informacji,  pozostaje w interesie publicznym.

Więcej na stronie oficjalnej Senatu Chile:

http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=7686-07