Centralny Rejestr Umów w Czechach

W poprzednim poście (link)  pisałem o przygotowaniach do wprowadzenia Centralnego Rejestru umów w Polsce. Jest przygotowany projekt rozporządzenia zgodnie z którym ,,Prezes Rady Ministrów oraz ministrowie kierujący działami administracji rządowej w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia udostępniają w centralnym repozytorium rejestr zawartych umów w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV. Aktualizacji rejestru dokonuje się co kwartał”. 

W Czechach od 1.06.2017 obowiązuje centralny rejestr umów dostępny pod linkiem tutaj.

Szczegóły odnośnie POLSKIEGO procesu legislacyjnego tutaj i  tutaj  

CZESKA USTAWAtekst po polsku czeska ustawa pol

komentarz w jęz. czeskim do nowej ustawy tutaj