Portal www.jawnosc.pl prowadzi dr Piotr Sitniewski.  

Zwiększenie świadomości prawnej w zakresie prawa do informacji publicznej. Podejmowane przedsięwzięcia mają na celu popularyzację wiedzy na temat prawa do informacji publicznej, oraz przygotowanie i dostarczenie gotowych instrumentów pozwalających wnioskodawcom, jak i adresatom wniosków, na zgodną z prawem realizację prawa do informacji.
Bądż na bieżąco grupa na facebookAdministratorzy Publicznej Informacji – ZAPRASZAM.  W ramach prowadzonych działań udzielamy bezpłatnych krótkich porad, również audioporadw zakresie problemów występujących przy realizacji prawa do informacji publicznej. Jednocześnie realizujemy na zlecenie odpłatne opinie prawne w szerszym wymiarze, dotyczące prawa do informacji.
W ramach prowadzonych badań prowadzimy monitoring jednostek administracji publicznej w zakresie wypełniania przez nie obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych przepisów o charakterze antykorupcyjnym. O naszych zrealizowanych projektach tutaj

Portal www.jawnosc.pl prowadzi dr Piotr Sitniewski.  


Portal www.jawnosc.pl, jako będący wynikiem działań finansowanych ze środków publicznych, a podejmowanych przez stowarzyszenie Pryzmat ( www.pryzmat.org.pl ) oraz Fundację FCIS ( www.fundacjafcis.pl ), traktowany pośrednio i przy zastosowaniu szerokiej interpretacji podmiotowej pojęcia podmiotu zobowiązanego, jako ,,inna instytucja realizująca zadania publiczne lub dysponująca majątkiem publicznym” w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., w zakładce BIP na stronie www.jawnosc.pl zamieszcza wszystkie informacje związane z finansowaniem ze środków publicznych zadania polegającego na prowadzeniu strony www.jawnosc.pl

W pozostałym zakresie, portal www.jawnosc.pl, którego założycielem i właścicielem praw jest Piotr Sitniewski  psitniewski@gmail.com , nie korzystał w żadnym stopniu ze środków publicznych.

Wszelkie ewentualne informacje, które dotyczą obu w/w organizacji pozarządowych związanych z ich funkcjonowaniem, są dostępne poprzez kontakt z władzami tychże organizacji.

Leave a Comment