Czy zmarli muszą się przedstawiać?

Szanowni Państwo, Na stronie www.jawnosc.pl w zakładce Audioporady ukazał się audioporada nr 27 z 13 maja 2021 r. na temat : ,,Czy imiona i nazwiska osób pochowanych na koszt gminy są informacją publiczną”?  Zachęcam do odsłuchania i ewentualnej dyskusji w ramach grupy na Facebook Admin […]

Wniosek I Prezesa SN do T.K.

Szanowni Państwo,  I Prezes SN złożyła w dniu 16 lutego 2021 r. do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją szeregu przepisów ustawy o dostepie do informacji publicznej. Sprawa w Trybunale Konstytucyjnym o sygnaturze K 1/21 Moja ocena sprawy składa się z dwóch częśći, […]

Wniosek I Prezes SN do T.K.

W dniu 16 lutego 2021 r. I Prezes Sądu Najwyższego złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodnośći z Konstytucja wskazanych we wnosku przepisów ustawy o dostepie do informacji publicznej. Sprawa posiada sygnaturę K 1/21 Treść wniosku K-1-21-wniosek

Radny to też ,,KAŻDY”. Posiada prawo do informacji.

WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 7.10.2020 r. (IV SAB/Wr 250/20) kontrolowął proces realizacji prawa do informacji, w ramach którego radny złożył wniosek o udostępnienie informacji publicznej. W wyroku WSA czytamy m.in: ,,Nie ma przy tym znaczenia prawnego okoliczność, że skarżący jest radnym. Skoro […]