Budżet partycypacyjny wschodzi nad Białymstokiem

Tekst przygotowano w ramach projektu “Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

Budżet partycypacyjny wschodzi nad Białymstokiem