Baza danych orzeczeń sądowych

Ogólnoświatowa baza danych zawierająca streszczenia wybranych krajowych i regionalnych orzeczeń sądowych dotyczących prawa do informacji, które ilustrują, jak sądy na całym świecie interpretują i postrzegają prawo dostępu do informacji.

dostęp do bazy: http://www.right2info.org/cases