Badanie akt spraw zapadłych przed SKO w całej Polsce w zakresie dostępu do informacji publicznej

W styczniu 2013 r. Pozarządowe Centrum Dostępu do Infomracji Publicznej wysłało do wszystkich Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w Polsce wnioski o udostępnienie rozstrzygnięć związanych z dostępem do informacji publicznej.

Na bieżąco udostępniane są przesłane decyzje i postanowienia.

Więcej:

http://informacjapubliczna.org.pl/2,819,rozstrzygniecia_samorzadowych_kolegiow_odwolawczych.html