Audyt nie jest dokumentem wewnętrznym. 

WSA w Opolu wyrokiem z dnia 18 maja 2020 r. (II SAB/Op 26/20) ,,Błędne jest stanowisko organu, że “audyt” jest dokumentem wewnętrznym i z tego względu informacja o jego treści nie może zostać udostępniona. Prawo do udostępnienia informacji publicznej w postaci dokumentów nie zostało ograniczone […]

Szanowni Państwo,  Na stronie www.jawnosc.pl w zakładce Audio porady ukazała się audio porada nr 18 dotycząca kwestii statusu organizacji pożytku publicznego w kontekście przetworzenia informacji o jakiej mowa jest w art. 3 ust. 1 pkt 1 UDIP. Zapraszam do odsłuchania.

Ruszył dział ,,Komentarze bieżące” na kanale na youtube.
Pierwszy komentarz dotyczy kwestii, kto jest właściwy do wydania decyzji o odmowie Marszałek Województwa, czy Zarząd.