Sprawozdanie Naczelnej Rady Adwokackiej składane Prezydentowi R.P. to informacja publiczna.

Wnioskodawca zwrócił się do Naczelnej Rady Adwokackiej  o udostępnienie, w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej sprawozdania, o którym mowa w art. 13 ustawy Prawo o adwokaturze. Z art. 13 wynika: ,,Naczelna Rada Adwokacka składa Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej coroczne sprawozdanie z działalności adwokatury oraz przedstawia […]

Dwa szkolenia w lutym 2021 r.

Szanowni Państwo, W lutym zapraszam Państwa na dwa szkolenia online na platformie Teams. Pierwsze szkolenie 5 lutego – UDIP dla początkujących – w cenie ksiażka  Drugie szkolenie 8 lutego – Odmowa dostępu do informacji publicznej – w cenie książka  Szczegóły T U T A J  

Analiza masowego wniosku o RODO

Szanowni Państwo,  Po otrzymaniu prośby od kilkunastu j.s.t. o opinię w/s kolejnego masowego wniosku tego samego wnioskodawcy, w tym samym obszarze , ogólnie rzecz ujmując dotyczącym funkcjonowania RODO w danej j.s.t., poniżej wklejam swoją opinię. Wniosek masowy o RODO

W styczniu 2021 – tylko dwa szkolenia !

Kłania się dr hab. Piotr Sitniewski: Zapraszam Państwa do udziału w szkoleniach w styczniu 2021r.  15 stycznia  – ,,UDIP dla początkujących”    do pobrania Karta Zgłoszenia Uczestnictwa 15.01.2021 18 stycznia 2021 r. – ,,Odmowa dostępu do informacji publicznej” do pobrania Karta Zgłoszenia Uczestnictwa 18.01.2021  do […]