Na stronie  www.jawnosc.pl zakładka AUDIO PORADY –  ukazała się 

AUDIO PORADA NUMER 12 z dnia 12 sierpnia 2020 r. dotycząca tego, jak w świetle prawa do informacji należy traktować art. 304 k.p.k. odnoszący się do społecznego i prawnego obowiązku zawiadomienia o przestępstwie.

link do audio porady