Argentyna – SN o jawności środków otrzymanych w ramach welfare states payments.

Sąd Najwyższy Argentyny nakazał Ministerstwu Rozwoju Społecznego udostępnienie informacji na temat osób, które otrzymują świadczenia w ramach welfare states payments. .

Sprawę przed Sądem Najwyższym wygrała organizacja argentyńska organizacja pozarządowa – Centrum wdrażania polityk publicznych i promowania sprawiedliwości i rozwoju (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento – www.cippec.org ).

CIPPEC zwróciła się z wnioskiem o ujawnienie nazw beneficjentów (zarówno instytucji jak i osób fizycznych), odnośnie konkretnych planów pomocy.

Sąd Najwyższy uznał 26 marca, że ochrona danych osobowych musi ustąpić interesowi publicznemu w zakresie prawa do informacji. Takie rozstrzygnięcie konfliktu oby tych wartości – dostępu do informacji i prawa do prywatności – zdaniem SN wynika z faktu, że informacje te nie należą do państwa, ale do ludzi, i że kontrola obywatel zarządzania publicznego nie może być wykonane, jeżeli takie informacje nie zostały ujawnione.