Analiza wniosku w trybie UDIP jaki otrzymały liczne samorządy w całej Polsce.

Szanowni Państwo, 

Wobec kolejnych zapytań jakie spływają do mnie odnośnie wniosku jaki otrzymały liczne jednostki samorządu terytorialnego z całego Kraju, dotyczącego najogólniej biorąc stosowanych w jednostce procedur w/z stosowania RODO, zamieszczam swoją krótką analizę.

analiza wniosku


Wniosek w wielu miejscach jest przygotowany nieprecyzyjnie, świadczy o nieznajomości elementarnych zasad rządzących prawem do informacji – np.  składanie ofert handlowych w trybie UIDP, czy też sugerowaniu jakoby jakiś Sąd Okręgowy miał kontrolować te procesy. Pomijam już nawet fakt, że wniosek jest anonimowy, gdyż nie podano żadnych danych wnioskodawcy poza meilem. A od dłuższego już czasu z orzecznictwa wynika, że wnioski nie moga być anonimowe. Czym innym bowiem jest anonimowość a czym innym brak spełniania wymogów wniosku w kontekście art. 63 k.p.a., czy też zasady pisemności z art. 14 k.p.a. Ale jak widać wnioskodawca tego nie rozróżnia. Równie dobrze zatem całość wniosku jako anonimowy, można by uznać za pismo niebędące wnioskiem w trybie UDIP, i poinformować o tym wnioskodawcę w drodze zwykłego pisma. 

orzeczenia na temat anonimowości wniosków

Jednocześnie dowodzi braku refeksji odnośnie tematów jakie pojawiają się w specyfice samorządów, na styku stosowania RODO w kontekście prawa do informacji.

Pozdrawiam

dr Piotr Sitniewski

Leave a Comment