Analiza wniosku Partii WIOSNA o udostępnienie informacji publicznej.

W ostatnich dniach fundacja JAWNOSC.PL , której mam przyjemność być prezesem, otrzymała liczne prośby o opinię dotyczącą wniosku jakie składa w całej Polsce partia WIOSNA. 

Treśc wniosku treść wniosku

W związku z tym, że liczna zapytań przekroczyła 20, postanowiłem udostępnić na stronie fundacji JAWNOSC.PL moją opinię na temat charakteru tego wniosku, oraz analizę jak powinno się podejść do spraw, o których mowa we wniosku.


  1. opinia dr Piotr Sitniewski
  2. orzecznictwo dotyczące jawności wynagrodzeń
  3. orzecznictwo kim jest osoba pełniąca funkcje publiczne
  4. SK 27_14 OPRACOWANE
  5. Wezwanie do wykazania szczególnej istotności
  6. orzecznictwo skala wagi działań prostych będąca przetworzeniem

Leave a Comment