Analiza dobrych praktyk – Raport cz. 2

CZĘŚĆ DRUGA RAPORTU Analiza dobrych praktyk

Projekt „Jawność obrad rad miejskich i rad powiatów w Polsce” zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, w obszarze „Kontrola obywatelska”