W dniu 16 lutego 2021 r. I Prezes Sądu Najwyższego złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodnośći z Konstytucja wskazanych we wnosku przepisów ustawy o dostepie do informacji publicznej. Sprawa posiada sygnaturę K 1/21

Treść wniosku K-1-21-wniosek