Peru

Peruwiański rząd zmodyfikował dekret, który implementuje przejrzystość i dostęp do informacji publicznej. Nowe rozporządzenie rozszerza obowiązek agencji rządowych do publikowania informacji publicznej o swoich zasobach. Agencje teraz muszą opublikować nazwiska pracowników sektora publicznego i oraz listę zatrudnionych. Dekret tworzy rejestr dostępu do wniosków o udzielenie informacji.

więcej:

http://www.freedominfo.org/2013/06/peru-issues-decree-expanding-access-rules/