II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA n/t jawności

II Ogólnopolska Konferencja Dostępu do informacji publicznej. Aktualne problemy dostępu do informacji i jej ponownego wykorzystywania. – Szkolenia C.H. Beck.

20 czerwca 2017 r. Warszawa siedziba INP PAN.  – link do wydarzenia.

WWW.JAWNOSC.PL  jest jednym z patronów medialnych wydarzenia. 

Program:

 CZĘŚĆ PIERWSZA – WYKŁADY EKSPERTÓW
Sesja I. Dostęp do informacji  i jej ponowne wykorzystywanie informacji na wniosek
9. 30 – 9. 45  otwarcie konferencji
9.45 – 10.25  Dostęp do informacji publicznej oraz ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – różnice i  podobieństwa w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych po wejściu w życie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego – dr hab. Małgorzata Jaśkowska 
10.25 – 11.00  Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych na dostęp i ponowne wykorzystywanie informacji – dr Grzegorz Sibiga
11:00 – 11:35 Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej oraz w ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego – porównanie rozwiązań – dr hab. Przemysław Szustakiewicz
11.35 – 11.50 Przerwa kawowa
Sesja II. Elektroniczne bezwnioskowe tryby dostępu do informacji i jej ponownego wykorzystywania
11.50 – 12.20 Centralne Repozytorium Informacji Publicznej –  instrument dystrybucji informacji do ponownego wykorzystywania – Dominik Sybilski
12.20 – 12.50 Realizacja Programu Otwierana Danych Publicznych oraz Projektu „Otwarte dane: dostęp, standard, edukacja” – dyr. Agata Miazga
12:50 – 13:20 Przyszłość Biuletynu Informacji Publicznej. Portal Rzeczpospolitej Polskiej – jednolita brama usługowo-informacyjna administracji – Maja Chmura
13.20 – 14.20 Przerwa obiadowa
CZEŚĆ DRUGA – KONSULTACJE Z EKSPERTEM: WARSZTATY TEMATYCZNE  
Godz. 14.20-16.20: Przez dwie godziny uczestnicy mogą przemieszczać się między stolikami tematycznymi i zadawać szczegółowe pytania w następujących blokach tematycznych:
Prawa własności intelektualnej – wpływ na dostęp do informacji i jej ponowne wykorzystywanie
Ochrona prywatności i danych osobowych a dostęp do informacji i jej ponowne wykorzystywanie
3.Tomasz Żurek
Dobre praktyki otwierania danych publicznych