Wniosek I Prezesa SN do T.K.

Szanowni Państwo,  I Prezes SN złożyła w dniu 16 lutego 2021 r. do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją szeregu przepisów ustawy o dostepie do informacji publicznej. Sprawa w Trybunale Konstytucyjnym o sygnaturze K 1/21 Moja ocena sprawy składa się z dwóch częśći, […]