Radny to też ,,KAŻDY”. Posiada prawo do informacji.

WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 7.10.2020 r. (IV SAB/Wr 250/20) kontrolowął proces realizacji prawa do informacji, w ramach którego radny złożył wniosek o udostępnienie informacji publicznej. W wyroku WSA czytamy m.in: ,,Nie ma przy tym znaczenia prawnego okoliczność, że skarżący jest radnym. Skoro […]