Kim jest osoba pełniąca funkcję publiczną?

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 sierpnia 2020 r. ( I OSK 185/20) poczynił ciekawe, podsumowujące rozważania, wskazujące na potrzebę autonomicznego i niezależnego od regulacji w normach prawa karnego, interpretowania pojęcia osoby pełniącej funkcje publiczne. Poniżej wklejam najważniejsze elementy z wyroku NSA. I […]