Analiza masowego wniosku o RODO

Szanowni Państwo,  Po otrzymaniu prośby od kilkunastu j.s.t. o opinię w/s kolejnego masowego wniosku tego samego wnioskodawcy, w tym samym obszarze , ogólnie rzecz ujmując dotyczącym funkcjonowania RODO w danej j.s.t., poniżej wklejam swoją opinię. Wniosek masowy o RODO

W styczniu 2021 – tylko dwa szkolenia !

Kłania się dr hab. Piotr Sitniewski: Zapraszam Państwa do udziału w szkoleniach w styczniu 2021r.  15 stycznia  – ,,UDIP dla początkujących”    do pobrania Karta Zgłoszenia Uczestnictwa 15.01.2021 18 stycznia 2021 r. – ,,Odmowa dostępu do informacji publicznej” do pobrania Karta Zgłoszenia Uczestnictwa 18.01.2021  do […]

Kim jest osoba pełniąca funkcję publiczną?

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 sierpnia 2020 r. ( I OSK 185/20) poczynił ciekawe, podsumowujące rozważania, wskazujące na potrzebę autonomicznego i niezależnego od regulacji w normach prawa karnego, interpretowania pojęcia osoby pełniącej funkcje publiczne. Poniżej wklejam najważniejsze elementy z wyroku NSA. I […]

NSA: pytania na prawo jazdy są informacją publiczną.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 16.1.2020 r. (I OSK 1417/18) orzekł: TEZA 1: ,,1. Pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów […]

Audyt nie jest dokumentem wewnętrznym. 

WSA w Opolu wyrokiem z dnia 18 maja 2020 r. (II SAB/Op 26/20) ,,Błędne jest stanowisko organu, że “audyt” jest dokumentem wewnętrznym i z tego względu informacja o jego treści nie może zostać udostępniona. Prawo do udostępnienia informacji publicznej w postaci dokumentów nie zostało ograniczone […]

Szanowni Państwo,  Na stronie www.jawnosc.pl w zakładce Audio porady ukazała się audio porada nr 18 dotycząca kwestii statusu organizacji pożytku publicznego w kontekście przetworzenia informacji o jakiej mowa jest w art. 3 ust. 1 pkt 1 UDIP. Zapraszam do odsłuchania.