Inne rodzaje bytów.

WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 5.09.2019 r. (IV SAB/Wr 144/19) kontrolował proces realizacji prawa do informacji, w ramach którego wnioskodawca zwrócił się do Polskiego Związku Łowieckiego z całym szeregiem pytań, które w znaczącej mierze odnosiły się do oceny faktów, oraz próby otrztymania wypowiedzi […]

Wykaz dokumentów zgromadzonych w aktach postępowania przygotowawczego, posiada walor informacji publicznej.

WSA Białymstoku w wyroku z dnia 29.10.2019 r. (II SAB/Bk 88/19) kontrolował proces realizacji prawa do informacji staiając nastepująca tezę: ,,Informacja w postaci wykazu dokumentów zgromadzonych w aktach postępowania przygotowawczego, posiada walor informacji publicznej”.  STAN FAKTYCZNY  Wnioskodawca swrócił się do Prokuratury o udostępnienie ,,informacji publicznej […]