Arcybiskip jako adresat wniosku w trybie u.d.i.p.?

WSA w Łodzi w wyroku z dnia 16.5.2019 r. (II SAB/Łd 7/19) w procesie kontroli realizacji prawa do informacji publicznej, stwierdził, że w tej konkretnej sprawie adresat wniosku jakim był ordynariusz miejsca, czyli właściwy miejscowo Arcybiskup, nie jest podmiotem obowiązanym.  Na dzień 10.6.2019 r. wyrok […]

Odmowa bez klauzuli – wyrok NSA.

NSA w wyroku z dnia 25.4.2019 r. (I OSK 2344/18) kontrolowął proces realizacji prawa do informacji, rozpatrując skargę kasacyjną od wyroku WSA w Warszawie z dnia 28.2.2018 r. (II SA/Wa 1786/17) . Skarga kasacyjna została oddalona. TEZA WYROKU NSA :  ,,do uznania, że dana informacja […]