RODO nie kłóci się z UDIP.

WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 16.1.2019 r. (II SA/GD 685/18) kontroolowął proces realizacji prawa do infomracji, w ramach którego wnioskodawca ,,zwrócił się do Nadleśnictwa o udostępnienie następującej informacji: liczby pozyskanego drewna osobno w latach 2015, 2016, 2017 (do dnia złożenia wniosku), informacji o […]