UDIP szanuje RODO, a RODO zauważa UDIP.

Po raz koleny pojawiają się wyroki WSA, w których składy orzekające wskazują, że RODO i UDIP wcale nie stoją ze sobą w sprzeczności. WSA we Wrocławiu w prawomocnym wyroku z dnia 26.9.2018 r. (IV SAB/Wr 158/18) kontrolował proces realizacji prawa do infomracji, w ramach którego […]

Biegły – opinia pracodawcy.

WSA wLublinie w wyroku z dnia 20.12.2018 r. (II SAB/Lu 150/18) kontrolował proces realizacji prawa do infomracji, w ramach którego wnioskodawca wystąpił do Prezesa Sądu o udostępnienie treści opinii zakładu pracy bądź organizacji zawodowej odnośnie konkretnie wskazanego biegłego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia […]

Dane kontrolerów PINB

WSA w Osztynie w wyroku z dnia 29.11.2018 r. (II SAB/Ol 89/18) kontrolował proces realizacji prawa do infomracji w ramach którego wnioskodwca otrzymał od podmiotu obowiązanego, w tym przypadku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dane z kontroli przeprowadzanej na konkretnych działkach, ale z anonimizacją danych osób przeprowadzajacych […]