How to Turn Education into Success

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo. Bccaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt […]

Glosa dr Piotra Sitniewskiego

W ostatnim numerze kwartalnika ,,Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” 4/2018 ukazała sie moja aprobująca glosa do wyroku WSA w Krakowie z 25 lipca 2018 r., II SA/Kr 741/18  Glosa dotyczy wyroku w którym WSA dokonuje rozróżnienia na tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy Prawo o zamówieniach publicznych, […]