Wniosek meilem nie wymaga potwierdzenia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych, w § 9. 1. stanowi: Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia  […]

Informacja sektora publicznego – czym jest. Ważny wyrok WSA.

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 16.3.2018 r. (II SAB/Wa 667/17) kontrolował proces realizacji prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. W sprawie wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem do  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, na podstawie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tekst UPWISP), […]