Kim jest os. pełniąca funkcję publiczną

W najbliższym numerze czasopisma ,,Informacja w administracji” 3/2017 (Wyd. C.H. Beck), ukaże się wkrótce mój artykuł na temat pojęcia osoby pełniącej funkcję publiczną. Wybrany cytat z tekstu: ,,Wbrew opiniom wyrażonym w niektórych orzeczeniach sadów administracyjnych7, art. 5 DostInfP ubU używa wyłącznie pojęcia ,,osoba pełniąca funkcje […]