Czy rozprawa 11 maja 2017 r. przed TK odbędzie się?

11 maja 2017 r. o godz. 11:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie dostępu do informacji publicznej.  Przewodniczącym składu orzekającego będzie sędzia TK Mariusz Muszyński, sprawozdawcą będzie prezes TK Julia Przyłębska Prof. Małgorzata Gersdorf, pierwsza prezes Sądu Najwyższego wycofa z Trybunału […]

Jawność świadczenia prawnych usług w pełni.

WSA w Łodzi kontrolując proces realizacji prawa do informacji w wyroku z dnia 28.03.2017 r. (sygn. II SA/Łd 27/17) stwierdził: ,,przy kolizji prawa do informacji z prawem do ochrony danych osobowych, należy przyznać priorytet prawu do informacji publicznej. Zważywszy, że w ramach gospodarki rynkowej nie istnieje […]

Wnioski o wsparcie są jawne.

WSA w Gorzowie Wielkopolskim kontrolując proces realizacji prawa do informacji, w wyroku z dnia 22.03.2017 r. (sygn. II SAB/Go 5/17) stwierdził: ,,,, wniosek Towarzystwa o udzielenie wsparcia, skierowany do organu władzy publicznej dotyczył, i w tym przypadku nawet prowadził do rozdysponowania środkami publicznymi z budżetu […]