Zarobki ad personam nie są informacją publiczną !?!

WSA w Warszawie kontrolując proces realizacji prawa do informacji, uznał w wyroku z dnia 29.112016 r. (sygn. II SA/Wa 419/16) za bezzasadną i oddalił skargę wnioskodawcy, który złożył ,,wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie: “kwoty wydatkowanych pieniędzy publicznych na tzw. nagrody dla urzędnika w […]