Piękne rozważania WSA w W-wie !

WSA w W-wie w wyroku z dnia 21 stycznia 2014 r. (sygn. II SA/Wa 1695/13) poczynił niezwykle uniwersalne rozważania, odnoszące się do granic prawa dostępu do informacji, ale przede wszystkim potrzeby ważenia różnego rodzaju komplementarnych praw w kontekście zasady proporcjonalności. Polecam lekturę szczególnie tym, którzy uważają, […]