PYTAĆ MOŻE KAŻDY-kolejny wyrok

WSA w  Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 11 sierpnia 2016 r. orzekł ,, Dostępu do informacji może domagać się każda osoba fizyczna, bez względu na przynależność państwową, jeżeli tylko ma pełnię praw cywilnych, tzn. jest pełnoletnia i nie została ubezwłasnowolniona”.(link do wyroku) Pisałem już o […]

ZGWRP ma stosować udip-orzekł NSA

NSA w wyroku z dnia 29 kwietnia 2016 r. ( sygn. I OSK 2482/14) orzekł, że Związek Gmin Wiejskich R.P> z siedzibą w Poznaniu jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy o dostępie do infomracji publicznej. W wyroku czytamy m.in.: ,,W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, wbrew […]

NSA-koszty regulować nie ryczałtować !?

NSA w wyroku z 6 lipca 2016 r. orzekł (sygn. I OSK 662/16): ,,zaskarżony akt jest aktem z zakresu kierownictwa wewnętrznego. Jego treść jest skierowana wyłącznie do pracowników organu, zawarte w nim normy nie oddziałują bezpośrednio na prawa i obowiązki obywateli. Zgodnie z orzecznictwem TK akty […]