Hiszpania

Access info od 7 lat toczy prawną batalię z ministrem sprawiedliwości Hiszpanii o uzyskanie informacji na temat implementacji przez Hiszpanię konwencji Narodów Zjednoczonych przeciw Korupcji (UN Convention against Corruption), oraz konwencję OECD na temat zwalczania korupcji (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials […]

Ukraina

Parlament Ukrainy uchwalił prawo reformujące prawo do informacji publicznej w tym kraju. Ustawę podpisał w dniu 17 kwietnia Prezydent Ukrainy. Analizę zmian w tym zakresie w jęz. angielskim pobierz tutaj.