Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce

Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce. Raport Transparency International. Nie można mówić o istnieniu spójnego systemu rzetelności życia publicznego w Polsce, co wynika głównie z braku systematycznych i konsekwentnych działań rządu w zakresie ograniczania problemu korupcji. W wielu obszarach życia publicznego istnieją odpowiednie prawne mechanizmy przeciwdziałania […]