Bhutan – 100 krajem świata z prawem do informacji publicznej.

Parlament Bhutanu uchwalił 5 lutego 2014 r. ustawę o prawie do informacji publicznej. Stał się tym samym 100 krajem świata z regulacją typu RTI. Więcej: http://www.bbs.bt/news/?p=36991 Oraz: http://www.freedominfo.org/2014/02/rti-law-passes-bhutan-100th-international-law/ Strona Komisji antykorupcyjnej Bhutanu: http://www.anti-corruption.org.bt/ Artykuł na temat działań antykorupcyjnych w Bhutanie: http://www.antykorupcja.gov.pl/ak/import/instytucje-zaangazowane/3947,BHUTAN-.html

Malediwy

Malediwy – Malediwy 99 krajem na świecie z RTI. Wprowadzają prawo do informacji publicznej. Prezydent Abdullah Yameen Abdul Gayoom 11 stycznia podpisał prawo, co zostało skomentowane jako “ważny krok dla dobrego zarządzania i przejrzystości rządu” . Parlament zatwierdził ustawę w grudniu. Tekst w oryginale zobaczysz […]

Wybrzeże Kości Słoniowej

Wybrzeże Kości Słoniowej – 98 krajem na świecie z RTI. Wprowadzają prawo do informacji publicznej. Zgromadzenie Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej wprowadziło 11 grudnia prawo do informacji publicznej, stając się 98 krajem świata z regulacją prawną prawa do informacji publicznej.

Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce

Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce. Raport Transparency International. Nie można mówić o istnieniu spójnego systemu rzetelności życia publicznego w Polsce, co wynika głównie z braku systematycznych i konsekwentnych działań rządu w zakresie ograniczania problemu korupcji. W wielu obszarach życia publicznego istnieją odpowiednie prawne mechanizmy przeciwdziałania […]

Ombudsman UE wzywa do szerszego ujawnienia dokumentów UE.

Ombudsman UE popiera ujawnianie dokumentów prawnych posiadanych przez Radę Europy, twierdząc, że Rada Europejska nie powinna odmówić dostępu do dokumentu sporządzonych w kontekście negocjacji między państwami członkowskimi UE z myślą o znalezieniu rozwiązań w celu zapewnienia przestrzegania zasady zrównoważonego budżetu zawartego w Traktacie paktu fiskalnego. […]

Europejski Trybunał Praw Człowieka – wyrok rozszerzający prawo do informacji na zagadnienia związane z zagrożeniami zdrowia.

Z biegiem lat, ETPCz stopniowo rozbudowywał swoje orzecznictwo, zgodnie z którym art 8 przyznaje prawo dostępu do informacji dla osób narażonych na zagrożenia dla zdrowia spowodowane przez zanieczyszczenia działalności wynikające z przemysłowej. Wyrok w sprawie Vilnes i inni przeciwko Norwegii rozszerzył tę zasadę na trzy […]

Niemcy – Niemieckie MSW ostrzega stronę www.fragdenstaad.de przed naruszaniem praw autorskich przy realizacji prawa do informacji publicznej.

Ministerstwo domaga się zdjęcia ze strony www.fragdenstaad.de określonych dokumentów, które zostały uzyskane w trybie realizacji prawa do informacji publicznej w trybie wnioskowym. Niemiecki Portal prowadzony przez Open Knowledge Foundation w Niemczech, opublikował dokument na temat polityki Państwa w dziedzinie prawa wyborczego, co do którego Rząd […]

Jawność procesu legislacyjnego – wyrok NSA w/s projektu ustawy o TK

WSA w Warszawie wyrokiem z dnia 7 czerwca 2013 r., sygn. akt II SAB/Wa 147/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3F99EFC18D) oddalił skargę wskazując, że przygotowane przez Trybunał Konstytucyjny rozwiązania mają charakter wewnętrzny, a kontrola społeczna działania władz publicznych nie musi odbywać się na w każdym […]