Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników

Centralne Biuro Antykorupcyjne opracowało poradnik „Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników”. Ma on pomóc urzędnikom w lepszym zrozumieniu tego, w którym momencie ich zachowanie może zostać potraktowane jako zdarzenie korupcyjne, jak uniknąć tego typu zdarzeń i w jaki sposób postępować w przypadku ich zaistnienia. Wskazówki CBA

Nadużywanie prawa do informacji publicznej

Bezpłatna konferencja naukowa „Nadużywanie prawa do informacji publicznej”. Konferencja odbędzie się w dniu 28 listopada 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w godzinach 10-14.30 sali 327 Auditorium Maximum UKSW w Warszawie, przy ul Wóycickiego 1/3, budynek 21. Prosimy o zgłaszanie […]

Najnowszy poradnik z zakresu prawa do informacji.

Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Autor: Piotr Sitniewski Książka stanowi syntetyczne zestawienie najczęściej występujących w praktyce zagadnień związanych z realizacją prawa do informacji publicznej. Poruszone tematy zostały starannie wyselekcjonowane, są odzwierciedleniem problemów, które pojawiają się w trakcie prowadzonych przez autora szkoleń, i dotyczą: […]

Dane techniczne jako informacja publiczna – wyrok WSA

Przepisy ustaw ustrojowych (art. 11 b ustawy o samorządzie gminnym, art. 8a ustawy o samorządzie powiatowym i art. ustawy o samorządzie województwa), art. 61 Konstytucji oraz art. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowią, że – w ramach zasady jawności działania organów władzy publicznej […]

Pierwszy przegląd rejestru przejrzystości

W czerwcu 2011 Parlament Europejski i Komisja Europejska utworzyły, na mocy porozumienia międzyinstytucjonalnego, wspólny rejestr przejrzystości dla organizacji i osób zaangażowanych w opracowanie i realizację polityki UE. Rejestr określa rodzaje działalności podlegające wpisowi i podmioty, które mogą się zarejestrować, ustanawia kodeks postępowania, wskazuje środki podejmowane […]