Peru

Peru – nowe ustawodawstwo zwalczające cyberprzestępczość – zagrożeniem dla prawa do informacji. Więcej: http://www.freedominfo.org/2013/12/perus-new-cybercrime-law-undermines-transparency-legislation/

Angola

Angola –  przygotowywane FOIA poddane skrytykowane jako zapewniające minimalny poziom standardów w tym zakresie. Więcej: http://www.freedominfo.org/2013/12/angola-foi-law-found-wanting-afic-analysis/

Szwecja – ograniczenie prawa do informacji publicznej.

Szwedzki Parlament Riksdag, który jako pierwszy na świecie w roku 1766 roku uchwalił  ustawę o wolności informacji, przyjął nowe ograniczenie dostępu do dokumentów. Dokumenty mogą być nieudostępnione, jeśli prowadziłyby do pogorszenia szwedzkich interesów w stosunkach międzynarodowych. Szczegółowy artykuł opisujący zakres wyłączenia można pobrać tutaj>>>

Kanada

Kanada – raport komisarza prawa do informacji na temat stanu przestrzegania prawa do informacji w urzędach administracji publicznej w Kanadzie. Więcej: http://www.oic-ci.gc.ca/eng/pin-to-pin-nip-a-nip.aspx#2

USA – zmiany w zakresie regulacji prawa do informacji w związku z realizacją idei Otwartych Rządów.

6 grudnia administracja Prezydenta Baracka Obamy zaproponowała podjęcie pięciu kroków w celu modernizacji regulacji w zakresie prawa do informacji. Są to: Budowa skonsolidowanego portalu pozwalającego na składanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Stworzona zostanie grupa zadaniowa (FOIA Task Force) , która dokona przeglądu obecnych praktyk […]