Salvador – spór co do jawności informacji na temat doradców prawnych legislatorów.

Regionalny Sojusz na rzecz wolności słowa i informacji- http://www.alianzaregional.net , oprotestował decyzję Izby Zgromadzenia Ustawodawczego Salwadoru, zgodnie z która należy nie udzielać na wezwanie Sojuszu dostępu do informacji  na temat prawnych doradców legislatorów. Izba zapewniła, że może ujawnić  niepełne informacje na temat swoich doradców prawnych, […]

Izrael – minister sprawiedliwości Tzipi LIvni zapowiada ograniczenie pobierania opłat za informacje publiczne, oraz rozszerzenie informacji ogólnodostępnych na podmioty prywatne wykonujące zadania publiczne.

“Kiedy państwo przekazuje środki publiczne w ręce prywatne, komunikacja w tym zakresie musi być przejrzysta i prowadzona na forum publicznym, zaś relacja na ten temat musi być przejrzysta, dostępna i otwarta dla publiczności” – napisał minister na swym blogu. Ten przełom jest wynikiem skoordynowanej kampanii […]

Kanada: rezolucja rządowa wzywająca do ponownego stania się liderem w zakresie jawności i ochrony prywatności.

Krajowy i regionalni komisarze do spraw informacji i prywatności wydali wspólnie niezwykłą rezolucję, która w swej treści mówi min.:,,  “Kanada musi odbudować swoją pozycję lidera w obu polach: dostępu do informacji i ochrony prywatność”, proponując 18 konkretnych propozycji. Komisarze zobowiązując się do pracy na rzecz […]