Filipiny

Wykorzystując nową taktykę, zwolennicy wolności informacji na Filipinach planują złożyć wniosek do Kongresu o wprowadzenie w życie ustawy o swobodzie informacji. Dotychczasowe próby zostały udaremnione w czasie dwóch ostatnich sesji Kongresu. Inicjatorzy mają do czynienia z niechęcią Kongresu oraz brakiem silnego poparcia politycznego przez prezydenta […]

Liberia

CEMEShttp://www.cemesp-liberia.org/ – Centrum Studiów Medialnych i Budowania Pokoju wskazuje w swoim raporcie na bardzo niski poziom otrzymanych odpowiedzi na składane wnioski w Liberii. Więcej: http://www.freedominfo.org/2013/06/liberian-group-gets-few-responses-to-requests/

Peru

Peruwiański rząd zmodyfikował dekret, który implementuje przejrzystość i dostęp do informacji publicznej. Nowe rozporządzenie rozszerza obowiązek agencji rządowych do publikowania informacji publicznej o swoich zasobach. Agencje teraz muszą opublikować nazwiska pracowników sektora publicznego i oraz listę zatrudnionych. Dekret tworzy rejestr dostępu do wniosków o udzielenie […]

Serbia

Europejski Trybunał Praw Człowieka poparł realizację prawa do dostępu do informacji przechowywanych przez organy publiczne, uznając, że Serbia łamała prawa człowieka grup poszukujących informacji publicznych. Europejski Trybunał Praw Człowieka 25 czerwca poparł argumenty organizacji pozarządowej z siedzibą w Belgradzie, Serbia, ,,Inicjatywa Młodzieży dla Praw Człowieka”. […]