Sierra Leona – plany szybkiego dołączenia do OGP (partnerstwa na rzecz otwartych rządów).

Rząd Sierra Leona planuje szybkie dołączenie do grupy państw będących członkiem OGP . W tym celu w dniu 29 października 2013 r. przewidziano głosowanie nad wprowadzeniem regulacji prawnych zapewniających prawo do informacji publicznej. Takie działania są zbieżne ze zbliżających się zjazdem OGP w Londynie w dniach 30-31 10.2013 r. Przyśpieszenie działań w tym zakresie zaskoczyło aktywistów i działaczy organizacji pozarządowych w tym kraju. Zdaniem niektórych przyczyną jest chęć zakwalifikowania się do amerykańskiego programu pomocowego, Millennium Challenge Corporation. Dotychczasowe opinie na temat projektu ustawy typu FIO były raczej pochlebne (zob.: http://awoko.org/2013/10/18/sierra-leone-news-udm-leader-accuses-csos-of-plotting-with-world-bank-specialist/ ).

Warunkiem przystąpienia do OGP jest uzyskanie 12 pkt w 16 punktowej skali (skalę możesz zobaczyć tu: http://www.opengovpartnership.org/how-it-works/how-join/eligibility-criteria ). Rząd sierra Leone zdawał sobie sprawe, że wciąż brakowało na spełnienie tego kryterium 3 pkt.

Więcej: http://www.freedominfo.org/2013/10/sierra-leone-aims-to-join-ogp-after-passing-foi-bill/